Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2015

myname
00:12
2964 7db8 500
Rereading Shatter series and crying over the perfection called Aaron Warner
Reposted bycytatyPokobiecemusentymentalnalovebooksflyingheartperesekere7nobodyShameOnMe

May 07 2015

myname
13:03
(…) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę.
— Jacek Walkiewicz
Reposted bybezsennacytatysleeplessynoircoffeenoirmindliteratkasomewhereonlyweknowdzikusowskathankfullyzatorasgrialux3positivluzlovesweetsmdzsrdzwrzacavstaneyennadogmawannaherbatyiriislittlepiecepermanentSkydelannothingwrongCogitonathlovessweetnothingg

May 04 2015

myname
14:08
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata

April 18 2015

myname
22:10
8103 1ee7
A couple admires the color and texture of Monet’s Water lilies at MoMA, New York
Reposted fromwsukience wsukience viatwice twice
22:10
8169 0c2b 500
Reposted fromkimik kimik viatwice twice
myname
22:10
Źle się czułem z ludźmi. Sam z sobą źle się czułem [...]
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromadwokatdiabla adwokatdiabla viatwice twice
myname
22:08
9351 794b
myname
22:08
6785 b873 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagwiazdeczka gwiazdeczka
myname
22:00
Prague
Reposted fromlifeless lifeless viamefir mefir
myname
22:00
- Więc posłuchajmy o innym twoim irracjonalnym lęku.
Chwyciła mnie za ramiona i przylgnęła do mojej piersi, jakby chciała się wtopić w moje ciało.
- Boję się, że cię stracę - wyszeptała ledwie dosłyszalnie.
Odsunąłem ją, żeby widzieć jej twarz, a potem pocałowałem w czubek głowy.
- Powiedziałem: "irracjonalne" strachy. To się nigdy nie stanie.
— Gayle Forman - Wróć, jeśli pamiętasz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
myname
22:00
2199 a42d
Reposted frompesy pesy viamefir mefir
myname
21:59
myname
21:59
7873 0509 500
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viamefir mefir
myname
21:59
4985 6150 500
Reposted fromslodziak slodziak viamefir mefir
21:59
7583 09c9
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamefir mefir
myname
21:59
4963 d5bf
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viamefir mefir
21:59
7266 2a0a 500
Reposted fromtwice twice viamefir mefir
21:59
7616 67e2 500
Reposted fromtwice twice viamefir mefir
21:59
8661 9460 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamefir mefir
myname
21:59
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl