Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2015

myname
18:19
2059 2554
Reposted fromscorpix scorpix viamefir mefir
18:18
myname
18:18
9088 52e3 500
Reposted fromalonka alonka viamefir mefir
myname
18:18
2109 1c61 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viatwice twice
myname
18:18
2572 f7ac 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viatwice twice
myname
18:18
2848 0110 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viatwice twice
myname
18:18
I mam stany lękowe, mam takie myśli o śmierci, przez czterdzieści pięć minut nic nie mogę zrobić, tylko się boję, że umrę, że moi rodzice umrą, i nic nie mogę, tylko jeszcze czarniej mi się robi od tego, i pojawiają się następne negatywne myśli, one nie są konkretne, tylko dręczące. No i nic mi się nie chce, nie mam siły się umyć rano, bo po co, nie mam siły wstać z łóżka.
— Małgorzata Halber, „Najgorszy człowiek na świecie” /i ostatnie trzy miesiące
Reposted fromzabka zabka
myname
18:18
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber, „Najgorszy człowiek na świecie”
Reposted fromzabka zabka
myname
18:17
2583 07da
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatwice twice
myname
18:17
18:17
6540 f3e6

cinemarhplus:

Quentin Tarantino on the set of ‘Pulp fiction’

Reposted fromLittleJack LittleJack viatwice twice
18:17
0004 15b8 500
myname
18:17
18:17
8359 8eaf 500

sad37:

thanks google

myname
18:16
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viaQudaci Qudaci
myname
18:16
9904 34f7
Reposted fromreal-lies real-lies viamefir mefir
myname
18:16
myname
18:15
1443 a5b1 500
Reposted frommindtrap mindtrap viamefir mefir
myname
18:15
Im więcej słów, tym mniej są przekonujące.
— Aleksandra Marinina
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
myname
18:15
Wspomnienia. Tylko one ci kiedyś pozostaną, gdy już przeżyjesz swoje życie.
— Anders Roslund
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl